Timepris ​​kr. 700,-
Heldags session (8 timer) ​​kr. 3500,-

BOOKING AF TID

Ved alle bookinger med mindre andet aftales, betales der et reservationsgebyr på 500,- der fratrækkes den endelige pris på dagen.
Ved rettidig aflysning (senest 48 timer) inden, vil reservationsgebyret blive udstedt som et tilgodebevis som er gyldigt i 1 år fra udstedelsesdatoen.
Ubegrundet udeblivelse fra sin booking medføre bortfald af reservationsgebyret samt en opkrævning på spildt arbejdstid og mistede arbejdstimer til den almindelige timepris.
Booking af tid sker gennem Power Inks sider på Instagram og Facebook samt mail.